Yaqing Wang

Articles by Yaqing Wang:

JMI-04-35 » Further extension of Furuta inequality (09/2010)