Guang-Bin Wang

Articles by Guang-Bin Wang:

MIA-15-10 » Some lower bounds for the Perron root of a nonnegative matrix (01/2012)