Olga M. Katkova

Articles by Olga M. Katkova:

MIA-13-54 » A remark about positive polynomials (10/2010)