Xiaoli Liu

Articles by Xiaoli Liu:

DEA-04-29 » An eco-epidemiological model in two competing species (11/2012)