Xiaoyu Wang

Articles by Xiaoyu Wang:

MIA-13-26 » A refined reverse isoperimetric inequality in the plane (04/2010)