Xuefu Zhang

Articles by Xuefu Zhang:

JMI-13-65 » Busemann-Petty problems for Lp mixed intersection bodies (12/2019)